Share
Направи запитване !!!

Данъчна защита

Ние можем да ви помогнем в следните случаи:

  • съвети за това как да подобрите Вашия годишен данък
  • данъчно планиране
  • проверка на данъчните изчисления
  • попълване на годишна данъчна декларация
  • подготовка на запитвания и жалби
  • калкулации за корпоративен данък
  • изчисляване на данъци и пълна корпоративна и лична данъчна консултация