ДДС

Данък добавена стойност в България:

  • ДДС в България е 20%. Налице е намалена ставка от 9% за туристически услуги.
  • ДДС се дължи върху стоки и услуги в България, както и върху вноса в България.
  • Износът от България е освободен от ДДС.
  • Приходите от финансови услуги, като например за застраховка и банкови услуги са освободени от ДДС. Правните консултации са освободени от ДДС, когато са предмет на условията, посочени в закона.
  • Всеки бизнес, който има оборот над 50 000 лв в предходните 12 месеца трябва да се регистрира по ДДС. Доброволна регистрация е възможно по всяко време.