За нас

ЕВАНС е регистрирана като ЕООД в Благоевградски Окръжен съд през есента на 2005 г. Дружеството е правоприемник на ЕТ Екатерина Димитрова, създадена през 2000 г.

Основният предмет на дейност е търговия със санитарно-хигиенни материали.

Фирмата успешно отстоява своята мисия да работи в интерес на многобройните си клиенти благодарение на изградения екип от силно мотивирани млади и динамични хора с модерен начин на мислене, който работи в идеален синхрон и се справя с нови и нови предизвикателства.

ЕВАНС стриктно изпълнява поетите задължения и отговорности към клиентите, спазва договорените срокове и адекватно изпълнява съответните доставки.

Отговаряйки напълно на високите изисквания и динамиката на българския пазар, ЕВАНС ЕООД може да бъде ваш успешен партньор.