За нас

Фирма Таня-Тотка Дочева е съсредоточена в производството:

  • палети;
  • палетни скари;
  • опаковки;
  • опаковъчни плотове;
  • строителни материали от дърво. 

Фирмата извършва лесоустройствени мероприятия, дърводобив и транспортиране на дървесина.