Share
Направи запитване !!!

За нас

 

ЕТ ЕВРОМАТ е компания с опит и традиции в спедицията и транспорта на товари в рамките на Европейския съюз. Екипът ни работи в среда на добра мотивация и позитивна атмосфера. 


Прилагайки знанията и способностите си за управление на транспорта, ние предоставяме навременна информация и предлагаме бързи, прецизни, новаторски и всеобхватни решения, които отговарят на специфичните нужди на нашите клиенти, а това ни позволява да реализираме прогрес.


Нашите ценности са водещ фактор в отношенията ни към клиенти и партньори:


  • Доверие, честност и чисточовешки, морални взаимоотношения към всеки;
  • Успех и удовлетворение за нас е, ако сме достигнали и надхвърлили очакванията на клиентите и партньорите си;
  • Почитаме достойнството и стойността на отделните личности работещи в екип;
  • Насърчаваме иновативността, приемаме отговорността и вървим в крак с промяната.