За нас

Фирма ЕРМОНЯ АГАЧЯН - 2006 ЕООД се намира на територията на град Пловдив.

Основната дейност на фирмата е обработка на отпадъци от:

  • черни и цветни метали;
  • пластмаса;
  • хартия и картон;
  • излезли от употреба автомобили;
  • електрическо и електронно оборудване;
  • негодни за употреба акумулатори и батерии.

Разполага със собствена база за събиране на отпадъците.

Извозва отпадъците със собствен транспорт до определените за това места.
Нарязване на едрогабаритни машини и съоръжения.