ОК-С Старт НДТ

Извършва безразрушителен контрол на: 

  • Съдове под налягане;
  • съоръжения под налягане;
  • тръбопроводи;
  • метали;
  • метални продукти;
  • конструкции и детайли от тях.