Прибори

ОК-С Старт НДТ:

 • индустриален рентгенов апарат: 

  SITE-X C225 - ICM-Belgium 
  CP 160B - ICM-Belgium
 • промишлен негатоскоп UNI-1 “ОМЕЛ НДТЕК”-ЕООД гр.София 
 • радиометрична и дозиметрична апаратура МКС-05 ”ТЕРРА” - Украйна 

  Ултразвуков контрол и дебелометрия:
 • ултразвуков дефектоскоп: 
  “SITESCAN SS 140 B ”; “SITESCAN SS 150 SB ”, “SONATEST”- Великобритания;
 • ултразвуков дебеломер “Pocket MIKE”, производство на “Stresstel”-USA 

  Контрол с проникващи течности:
 • продуктови групи на “МR-CHEMIE” - Германия;
 • еталони за чувствителност TP-10,TP-20, TP-30, TP-50 на “EISHIN KAGAKU CO.,LTD.” 

  Магнитно-прахов контрол:
 • магнитен дефектоскоп “DA 400 S”, PARKER RESEARCH CORPORATION;
 • индустриален UV-излъчвател “FC-150/F”, производство на “SPECTRONICS CORP” – САЩ;
 • гъвкави индикатори за магнитно поле тип: “Castrol “ 5 бр. -NDT CONSULTANTS LTD 

  Визуален контрол:
 • Твърд ендоскоп с диаметър 8мм. и дължина 24см.-директно гледане на “OLYMPUS INDUSTRIAL KEYMED LTD” 
 • Твърд ендоскоп с диаметър 5.5мм. и дължина 29см.-странично гледане под 90º на “OLYMPUS INDUSTRIAL KEYMED LTD”
 • Луксметър – на “SPECTROLINE -USA” 

 

ОК-С Електро:

 • Измерител на импеданса на контура “фаза-защитен проводник”: ZEROTEST 46N, Чехия, “Метра Бланско”-6 броя. 

 • Комбиниран уред: Profitest C, Germany, Gossen Metrawatt-2 броя.

 • Цифров мултиметър: LCR тип 93447, Германия CH.BEHA GmbH-1 брой.

 • Metra Hit 15S, 23S, 28С, 29S, Pro , Germany, Gossen Metrawatt- 1+7+3 +1+4 броя. 


Микроомметри: СА 10, С.А 6250, Франция, CHAUVIN ARNOUX-2 броя. 
AD7100, ADEX, Полша-1 брой. 
RMO200P, IBEKO POWER AB, Sweden-1 брой. 

Високоволтов тестер: HPG 70-H; 55/70 kV Seba dynatronic, Germany-1 брой. 

Прибор за изпитване с АС високо напрежение: PHENIX 650-2P, САЩ 0-50 kV AC, 40 mA-1 брой. 

Цифров тестер за измерване съпротивление на намотки: DWR-10, ADWEL International Ltd Canada-2 броя. 

Комплектен прибор за измерване и изпитване на ел. съоръжения: EURO Expert, Германия UNITEST-4 бр. 

Високоволтова сонда: FLUKE 80K-40, Fluke Corporation, САЩ-1 брой. 

Токов трансформатор: УТТ 5М, Русия-2 броя.