За нас

Енемона Старт АД извършва пусково-наладъчни дейности и контролни дейности основно чрез обособените в нейната структура два органа за контрол, както следва:

а) Акредитиран Орган за контрол на електрически машини, апарати и инсталации в електрически уредби, сгради и съоръжения, от вида С - особено необходим за електробезопасност;

б) Акредитиран Орган за безразрушителен контрол на метали, метални изделия и заваръчни съединения "Старт НДТ" от вида С.