Категория: Електротехника и електричество » Проводници, кабели

Град: Лясковец (Велико Търново)

Адрес: гр. Лясковец, ул. М.Райкович 34А виж карта

Телефон: 070017 400

Уеб сайт: www.elimex.bg

Share

Продукти

 • АКУМУЛАТОРИ И ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА
 • БАТЕРИИ
 • БУКСИ, ЖАКОВЕ И СЪЕДИНИТЕЛИ
 • ДИОДИ,ИЗПРАВИТЕЛНИ МОСТОВЕ
 • РЕЗЕРВНИ ДИСТАНЦИОННИ ПУЛТОВЕ
 • АВТОЕЛЕКТРОНИКА
 • MAGNAT AUDIO
 • ЕЛЕКТРОАКУСТИКА
 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛ.МАТЕРИАЛИ
 • ЗА ДОМА
 • ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ, МРЕЖОВИ АДАПТЕРИ
 • ИНСТРУМЕНТИ GOLDTOOL
 • ИНСТРУМЕНТИ,ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ
 • ИЗМЕРВАТЕЛНИ И ЛАБОРАТОРНИ ПРИБОРИ
 • ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ
 • КАБЕЛИ АУДИО-ВИДЕО
 • КАБЕЛИ КОМПЮТЪРНИ
 • КАБЕЛИ МОНТАЖНИ
 • КАБЕЛНИ АКСЕСОАРИ
 • КАБЕЛНИ РАЗКЛОНИТЕЛИ ЗА AC 220V
 • КОМПЮТРИ МУЛТИМЕДИЯ
 • КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРИЯ
 • КОМПЮТЪРНИ АКСЕСОАРИ
 • КОНДЕНЗАТОРИ
 • ОПТОЕЛЕКТРОНИКА
 • ПРОЖЕКТОРИ ,ФЕНЕРИ ОСВЕТЛЕНИЕ, LED КРУШКИ
 • ПРЕДПАЗИТЕЛИ
 • РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА
 • РЕЗИСТОРИ,ТРИМЕРИ И ПОТЕНЦИОМЕТРИ
 • РЕЗОНАТОРИ,ГЕНЕРАТОРИ И ФИЛТРИ
 • СПРАВОЧНИЦИ
 • ТРАНЗИСТОРИ
 • ТРАНСФОРМАТОРИ,ФЕРИТИ И ИНДУКТИВНОСТИ
 • ТИРИСТОРИ,ТРИАЦИ
 • ХОБИ ЕЛЕКТРОНИКА

Ключови думи:

ДИСТРИБУЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТИ ЛЯСКОВЕЦВНОС И ДИСТРИБУЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ ЛЯСКОВЕЦВНОС НА ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА ЛЯСКОВЕЦКОМЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯАксесоариАКУМУЛАТОРИ И ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА ЛЯСКОВЕЦбатерииБУКСИЖАКОВЕ И СЪЕДИНИТЕЛИ ДИОДИ ЛЯСКОВЕЦ, РЕЗЕРВНИ ДИСТАНЦИОННИ ПУЛТОВЕАВТОЕЛЕКТРОНИКА ЛЯСКОВЕЦMAGNAT AUDIOЕЛЕКТРОАКУСТИКАЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛ.МАТЕРИАЛИ ЛЯСКОВЕЦЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕМРЕЖОВИ АДАПТЕРИ,ИНСТРУМЕНТИ GOLDTOOLИНСТРУМЕНТИ,ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИИЗМЕРВАТЕЛНИ И ЛАБОРАТОРНИ ПРИБОРИИНТЕГРАЛНИ СХЕМИкабелиКОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРИЯ ЛЯСКОВЕЦКондензаториОПТОЕЛЕКТРОНИКАпрожекториФЕНЕРИ ОСВЕТЛЕНИЕLED КРУШКИпредпазителиРЕЗЕРВНИ ЧАСТИ БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА РЕЗИСТОРИ,ТРИМЕРИ И ПОТЕНЦИОМЕТРИ РЕЗОНАТОРИ,ГЕНЕРАТОРИ И ФИЛТРИВНОС НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ЛЯСКОВЕЦТРАНЗИСТОРИ ТРАНСФОРМАТОРИ,