За нас

Фирма Експал България АД с адрес Чарково в Габрово можете да намерите на телефон 066/819 898.

Дейността на Експал България АД е - производство и търговия с  Военна техника.

Фирмата извършва развойно-внедрителска, производствена, сервизна

и търговска дейност в областта на промишлено-взривни вещества.