Залесяване

Фирма Еко Форест извършва и залесяване на територия на община Дулово.

Залесяването се извършва, чрез засаждане на фиданки от иглолистни и широколистни видове.

За извършване на дейността, компанията разполага с екип от служители с дългогодишен опит.