Тръби

  • За вода - Тръби от HDPE за пренос на вода
  • За газ - Тръби от HDPE за пренос на газ
  • За оптика - Тръби от HDPE за защита на оптичен кабел
  • За канал - Тръби за канализация ECOpipe-K