Дренажни системи

Дренажни системи

Съвременните постижения в промишлеността, прираста на населението и увеличеното потребление, както и развитието на нови материали и продукти довеждат до натрупване на битови и промишлени твърди отпадъци, които след гниене образуват много други химикали, които попадат в подпочвените води и замърсяват природната среда. Ето затова в последните години се налагат и все по-ефективни мерки и изисквания за опазване на околната среда. Именно в тази сфера полиетиленът се явява идеалният материал за отвеждане на подпочвените води чрез специално изградени и модернизирани дренажни системи. Извеждането по тези тръбопроводи на метановия газ, отделящ се при гниенето на отпадъците, допринася за постигане на тази общочовешка и хуманна кауза по опазване на природното ни наследство.

Гладкостенна тръба от PEHD, допълнително прорязана

  1. - Предназначение: за дренажни системи с високо външно натоварване и възможност за дълбочина на залагане > 10 м; за сметища
  2. - Материал: HDPE
  3. - Размери: от ф 160 до ф 400 мм
  4. - Широчина на прореза: 4, 6, 8 и 10 мм
  5. - Вид на прорязването: модел А -1/3; модел В - 2/3 и модел С - напълно прорязани
  6. - Оцветяване: черна тръба с кафяви надлъжни ленти
  7. - Стандарт: EN 12201-1-2, DIN 4262-1
  8. - Дължина на тръбите: пръти по 6 - 12 м
  9. - Техники на свързване: челно заваряване, eлектро-съпротивителни и механични връзки