Финансови и данъчни консултации

 

  • Финансови и икономически анализи и прогнози;
  • Икономическа обосновка на бизнес планове;
  • Представителство пред кредитни институции;
  • Данъчна защита;
  • Обжалване на данъчни и ревизионни актове;