Share
Направи запитване !!!

Трудово-правни консултации

 

  • Изготвяне на трудови и граждански договори
  • Подаване на уведомления в НАП за сключените трудови договори или за прекратяване на трудови договори /уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда/
  • Изготвяне на ведомости за заплати
  • Изготвяне на всички необходими документи при прекратяване на трудовите договори – заповеди и други
  • Издаване и попълване на трудови кнжки
  • Издаване на служебни бележки за НАП, за детски и други необходими справки
  • Издаване на удостоверения образец УП 2 и УП 3
  • Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и образец 6 в НАП
  • Изготвяне на необходимите документи и подаване на болнични листове в НОИ за получаване на обезщетения по Кодекса на труда – за временна неработоспособност, бременнност и ражадане, трудова злополука и др.
  • Попълване на платежните нареждания за задълженията към бюджета.