Допълнителни услуги

 

  • Застрахователно посредничество – за удобство на нашите клиенти извършваме услуги по застраховане на имущество.
  • Съдействие за получаване на банкови кредити – на физически и юридически лица
  • Съдействие за обслужване от служба по трудова медицина съгласно изискванията на закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/
  • Съдействие при регистрация на нова фирма в Търговския регистър
  • Обжалване на ревизионни актове и данъчна защита пред органите на НАП
  • Предоставяне на адрес за кореспонденция /офис адрес под наем/ - предоставяме адрес за кореспонденция с НАП, съгласно ДОПК. На този адрес Вашата фирма ще бъде откриваема в работно време, като рпи склюване на договор Ви предоставяме освен адрес, също така факс номер, пощенски адрес и цялата кореспонденция, която пристига за Вас Ви я препращаме според предварителната уговорка – веднага, веднъж седмично или на друг период от време. Тази услуга е много удобна за стартиращ бизнес, защото пести изключително много средства.