За нас

Д-р Валентина Цекова - Специалист стоматолог, гр. София

Д-р Цекова е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет – гр.София.

Има придобита поливалентна специалност. Член е на Български зъболекарски съюз /БЗС/. Развива своите интереси в областта на протетичната и детската стоматология. Участвала е в много леддипломни квалификационни курсове в различни области.

Доктор Валентина Радкова Цекова разполага със съвременно оборудван стоматологичен кабинет.

Доктор Валентина Радкова Цекова работи по договор на НЗОК