Софтуерни продукти

  • Таксуваща програма - Phone info - Софтуерен пакет за контрол, статистика и тарифиране на телефонните разговори, проведени през офис телефонни централи. 
  • Такси навигатор - TAXINAVIGATOR е предназначен за обслужване дейността на таксиметрови диспечерски пунктове.Разработена от фирма Алфа Електронни Системи ООД и Д и Д Инженеринг ООД. Изградена е на INTERBASE Client-Server DB. Състои се от програмно обезпечение РС съвместими компютърни системи и телефонна централа. Не ползва специално хардуерно оборудване.

    Системата “прихваща” постъпващите повиквания от телефонната централа и ги визуализира върху мониторите на всички диспечери. В момента на приемане на повикването върху монитора на приемащия диспечер се визуализира екран с информация за адреса на абоната (ако има такава), статистика за броя направени заявки, последни посоки и др. Диспечера въвежда адреса (ако абоната е нов или се обажда от мобилен телефон) и посоката на пътуване. Следва зачисляване на заявката към такси. За целта диспечера поема желаната заявка и я привежда в режим зачисляване обявявайки я в ефир.

    TAXINAVIGATOR автоматично приема и декодира сигналите от “щракванията” на такситата и ако след обявата такси желае да поеме заявката шофьорът следва да сигнализира за това с натискане на комутатора. При това номерът му автоматично се изписва в полето за зачисляване и ако диспечера го одобри заявката се маркира като зачислена. При пристигане на адреса таксито може да сигнализира, а диспечера с натискането на един бутон да предизвика набирането на номера на викания абонат.