Геронтопсихиатрично oтделение

Началник: д-р Самвел Багдасарян

Отделението е със специфична насоченост в лечение и обгрижване на пациенти с деменции и психози в старческа възраст - над 65 години.

Отделението разполага с 35 легла, като на пациентите се предлага специализирана грижа от обучен за целите медицински персонал, както и квалифицирана социална и психологическа дейност.

Целта на лечението в Геронтопсихиатрично отделение е овладяване на остратата симптоматика в хода на развитие на дементния процес или психозата, както и обучението на близките за справяне с обгрижването на болните в домашна среда.

Отделението няма характеристиките на социален дом за дългосрочно настаняване и палиативни грижи. На разположение на лекуващите се е защитено вътредворно пространство, където те могат да прекарват спокойни часове на открито сред китна растителност - важен елемент от обгрижването на възрастни пациенти.