За нас

Държавна Психиатрична Болница Карлуково - лечение психични заболявания.

Предмета на дейност е активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с психични заболявания. 

Постъпването /Хоспитализацията/ Ви в болницата става с "Направление за Хоспитализация " в планов и спешен порядък. Вие може да бъдете насочен за лечение при нас от личния лекар, специалист от извънболничната помощ, бърза помощ, други лечебни заведения или по Ваше желание.

Ако Вие идвате при нас без "Направление за хоспитализация", т.е. сте самонасочил се пациент, ще бъдете обслужен в приемно- консултативния кабинет на болницата - съгласно вътрешна разпоредба на директора на ДПБ Карлуково.

Дневен режим в болницата

Денят в болницата започва рано, защото винаги има много дейности, които да бъдат направени в отделенията.

Макар да Ви се стори дълъг денят, той свършва по-рано отколкото сте свикнал, но почивката е много важна, за да възстановите здравето си.

Свиждания

Времето за посещение е регламентирано, но е възможно да е различно за всяко едно отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.

Ако на Вашите роднини и приятели им е трудно да се вместят във времето за посещение, могат да разговарят със старшата сестра и ако е възможно преместване на времето за посещение за тях.

Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на вашия личен лекар.