Share
Направи запитване !!!

Доц. Д-р Янев

Доц. д-р Красимир Янев - специалист уролог

 • УМБАЛ "Александровска", Катедра по Урология, Медицински Факултет при Медицински Университет - София, Клиника по Урология, Завеждащ направление Операционен блок
 • МБАЛ „СофияМед” - Консултант по урология
 • МБАЛ "Доверие", София - Консултант по урология
 • Хил Клиник, София - Консултант по урология
 • МБАЛ „СофияМед” - Консултант по урология

Професионална кариера

 • 1989 г. Диплома по медицина ВМИ-София
 • 1990 г. ОРБ Кюстендил - уролог ординатор
 • 1992 г. Клиника по урология, Александровска болница, София - уролог ординатор
 • 1995 г. Придобита специалност по урология във ВМИ-София
 • 2008 г. Придобита образoвателна и научна степен "Доктор"
 • 2009 г. Придобита специалност "Здравен мениджмънт" - УНСС, София
 • 2010 г. Хабилитация - Избран за "Доцент" по урология кьм Катедра по урология, МФ при МУ-София

Членство в специализирани професионални организации

 • Българско Урологично Дружество
 • Европейска Урологична Асоциация
 • Световно Урологично Дружество
 • Бьлгарска Асоциация по Урология
 • Нефрология и Трансплантация - "УРОНЕТ"
 • Фондация Андрология
 • Американска урологична асоциация
   

Специализации

 • Проведени различни специализации в страната и чужбина.

Научни публикации и доклади

 • Участва като изследовател в различни проучвания
 • Автор и съавтор над 100 труда, 15 от които в чуждестранни списания
 • Изнесени доклади на научни форуми - над 50