За нас

Доцент Д-р Борислав Дъбов е специалист офталмолог и началник на очна клиника в град София. Лекарят предлага диагностика и лечение на катаракта и диабетна ретинопатия и извършва изследвания на оптична кохерентна томография.

Окото страда от редица заболявания, като някой от тях могат да доведат до слепота: обусловената дегенерация на ретината, отлепване на ретината, диабетна ретинопатия, глаукома и катаракта.

Лечение на катаракта от доктор Борислав Дъбов

При хората над 55 годишна възраст катарактата е главна причина за загуба на зрението. Част от симптомите при това заболяване са: промяна във  възприемането на цветовете, замъглено виждане, двойно виждане с едното око, проблеми при нощно шофиране. При операцията на катарактата естествената леща, бива заменена с изкуствена.

Лечение диабетна ретинопатия доктор Борислав Дъбов

Диабетната ретинопатия е основна причина за слепота при хората във възраст между 20 и 40 години. Това заболяване може да се дължи на редица причини като: хромозомни аномалии, употреба на алкохол, висок холестерол или захарен диабет. В зависимост от стадия на заболяването се прилага различно лечение – лазерно или медикаментозно.

Оптична кохерентна томография доктор Борислав Дъбов

Оптичната кохерентна томография е неинвазивна и безконтактна методика за изследване на ретина и преден очен сегмент с резолюция близка до хистологично изследване. Този вид изследване в комбинация с модерен апарат дават възможност за едновременно корелиране и изследване на функцията и анатомията на ретината.

Очната клиниката, в която практикува доктор Дъбов е модерно оборудвана и отговаря на европейските изисквания. Специалистът съветва хората, редовно да си правят профилактични прегледи на зрението, защото повечето заболявания, откритите навреме, подлежат на лечение.