Продукти

Продукти 

 • Агнета - Стартер 
 • Състав -Пшеница,слънчогл.шрот,царевица, трици, ечемик,сухо мляко,креда,сол,ДКФ,премикс.
 • Начин на употреба– Пълноценен комбиниран фураж с витаминни и минерални вещества
  – Дава се за допъване хранителните вещества в дажбата
  – препоръчва се да се изхранват след 30 - 35 ден, когато се отбиват.
  – опаковка: чувал 30 кг;
 • Агнета - Угояване 
 • Състав-Пшеница,слънчогл.шрот,царевица, трици, ечемик,креда,сол,ДКФ,премикс.
 • Начин на употреба– Пълноценен комбиниран фураж с витаминни и минерални вещества
  – Дава се за допълване хранителните вещества в дажбата
  – препоръчва се за изхранване след 10 - 15 дневно захранване със стартерна смеска.
  – опаковка: чувал 30 кг;
 • Крави
 • Състав Слънчогледов шрот, трици, пшеница, ечемик, царевица, креда, сол, примекс
 • Начин на употреба— пълноценен комбиниран фураж с витаминни и минерални вещества
  — дава се за допълване хранителните вещества в дажбата на кравите в зависимост от продуктивността
  — препоръчва се : по 0.5 кг. комбиниран фураж /кг. мляко над 8 кг (дневно) на крава
  – опаковка: чувал 40 кг;
 • Овце
 • Слънчогледов шрот, трици, пшеница, ечемик, царевица, креда, сол, примекс
 • Начин на употреба– Пълноценен комбиниран фураж с витаминни и минерални вещества
  – Дава се за балансиране на хранителните показатели в основната дажба на овцете в зависимост от продуктивността
  – препоръчва се по 0.1 кг. комбиниран фураж /100 гр. мляко над 1 кг/ дневно/ овца.
  – 0.05 кг. комбиниран фураж/ 100 гр. мляко над 2 кг./ дневно / коза.
  – опаковка: чувал 30 кг;
 • Телета - Стартер
 • Състав-Пшеница,слънчогл.шрот,царевица, трици, ечемик,сухо мляко,креда,сол,ДКФ,премикс.
 • Начин на употреба— пълноценен комбиниран фураж с витаминни и минерални вещества
  – храни се на воля, след едноседмична възраст до 60 - 90 дни.
  – Да се отстранява ежедневно остатъка и да се дава нова смеска
  – опаковка: чувал 30 кг;
 • Телета - Угояване
 • Състав-Пшеница,слънчогл.шрот,царевица, трици, ечемик,креда,сол,ДКФ,премикс.
 • Начин на употреба– пълноценен комбиниран фураж с витаминни и минерални вещества
  – Дава се за допълване на хранителните вещества в дажбата на телетата за угояване в зависимост от живото им тегли и качеството на обемистите фуражи.
  – опаковка: чувал 30 кг;
 • Кокошки 
 • Състав Пшеница, слъч.шрот, царевица, трици, креда, ДКФ, сол, премикс, лизин, метионин.
 • Начин на употреба— пълноценна комбинирана смеска, която осигурява подържането на висока носливост през продуктивния период
  — хранене - сухо с постоянен дистъп на прясна вода
  — среден разход на глава на ден от 120 до 150 грама фураж на ден 
  — разход 150 - 200 грама фураж за яйце при средна годишна носливост 280 - 300 броя.
  – опаковка: чувал 20 кг;
 • Патици
 • Състав-Пшеница, царевица, соев шрот, слънчогледов шрот, трици, креда, ДКФ, сухо мляко, сол, лизин, премикс, метонин.
 • Начин на употреба— растежна смеска, съдържаща в достатъчно количество необходимите енергия и хранителни вещества
  — стартер период, хранене - сухо на воля с постоянен достъп на прясна вода
  — разход до 1,7 кг. фураж за 1 кг. прираст живо тегло. Прираст за 1 месец от 780 до 800 грама.
  – опаковка: чувал 20 кг;
 • Пилета - Финишер 
 • Състав-Пшеница, царевица, соев шрот, сл.шрот, трици, креда, ДКФ, сухо мляко, сол, лизин, премикс, метонин.
 • Начин на употреба— пълнодажбена смеска, съдържаща всичко необходимо за подрастващите пилета над петата седмица
  — финишер период - хранене сухо на воля с постоянен достъп на прясня вода
  — разход на фураж за периода от 5 до 9 седмица от 2,200 кг до 2,500 кг.
  – опаковка: чувал 20 кг;
 • Пилета - Стартер
 • Състав-Пшеница, царевица, соев шрот, сл.шрот, трици, креда, ДКФ, сухо мляко, сол, лизин, премикс, метонин.
 • Начин на употреба— пълнодажбена смеска съдържаща всичко необходимо за малките пилета
  — стартер период, хранене - сухо на воля с постоянен достъп на прясна вода.
  — разход до 1,4 кг. фураж за 1 кг. прираст живо тегло. Прираст за 1 месец от 780 до 800 грама.
  – опаковка: чувал 20 кг; 
 • Пуйки - Финишер
 • Състав Пшеница, царевица, соев шрот, сл.шрот, трици, креда, ДКФ, сухо мляко, сол, лизин, премикс, метонин.
 • Начин на употреба— растежна смеска, съдържаща в достатъчно количество необходимите енергия и хранителни вещества
  — стартер период, хранене - сухо на воля с постоянен достъп на прясна вода
  — разход до 1,7 кг. фураж за 1 кг. прираст живо тегло. Прираст за 1 месец от 780 до 800 грама.
  – опаковка: чувал 20 кг;
 • Пуйки - Стартер
 • Състав Пшеница, царевица, соев шрот, сл.шрот, трици, креда, ДКФ, сухо мляко, сол, лизин, премикс, метонин.
 • Начин на употреба— пълнодажбена смеска съдържаща всичко необходимо за малките пуйчета 
  — стартер период, хранене - сухо на воля с постоянен достъп на прясна вода
  — разход до 1,7 кг. фураж за 1 кг. прираст живо тегло. Прираст за 1 месец от 780 до 800 грама.
  – опаковка: чувал 20 кг;
 • Прасета - Подрастващи
 • Състав Пшеница, ечемик, слънч.шрот, трици, царевица, креда, сол, ДКФ, премикс, лизин.
 • Начин на употреба– фуражът е предназначен за подрастващи прасета от 20 до 50 кг. живо тегло
  – Хранене на воля - необходима дажба за хранене на едно прасе на ден - 1.700 кг.
  – С този фураж може да се получи средно дневен прираст от 550 - 600 гр. с максимален разход на фураж 2,5 - 3 кг. за килограм прираст.
  – опаковка: чувал 30 кг;
 • Прасета - Стартер
 • Състав Пшеница, царевица, соев шрот, сл.шрот, трици, креда, ДКФ, сухо мляко, сол, лизин, премикс, метонин.
 • Начин на употреба– хранене на воля. Залагане на храната 2 пъти - сутрин и след обяд.Може със самохранилки. Сухо,като се осигурява вода на воля.
  – при хранене с пълноценния комбиниран фураж се получава средно - дневен прираст 400 гр.и разход на 2 кг. фураж за 1 кг прираст.
  – необходимо количество фураж -19 - 22 кг. за периода от 10 до 20 кг.
  – опаковка: чувал 30 кг;
 • Свине - Угояване
 • Състав Пшеница, ечемик, слънч.шрот, трици, царевица, креда, сол, премикс, лизин.
 • Начин на употреба– фуражът е предназначен за подрастващи прасета от 20 до 50 кг. живо тегло
  – Хранене на воля - необходима дажба за хранене на едно прасе на ден - 1.700 кг.
  – С този фураж може да се получи средно дневен прираст от 550 - 600 гр.с максимален разход на фураж 2,5 - 3 кг. за килограм прираст.
  – опаковка: чувал 30 кг;
 • Зайци
 • Състав Пшеница, ечемик, царевица, люцерново брашно, соев шрот, трици, креда, ДКФ, сол, лизин, премикс.
 • Начин на употреба– Съдържа всички необходими за нормалния растеж на зайците вещества, витамини и минерали;
  – Средно - дневна консумация на гранулирания комбиниран фураж е около 100 -120 грама;
  – срдено - дневния прираст е от 25 до 30 гр., а разхода на фураж за 1 кг прираст - от 3 до 3.5 кг в зависимост от породата на зайците
  – задължително комбинирания фураж да се изхранва в съчетание със сено или зелен фураж;
  – опаковка: чувал 30 кг;
 • Гълъби 
 • Състав Пшеница, трици, сл.шрот, царевица, соев шрот, креда, ДКФ, сол, лизин, премикс, метионин.
 • Начин на употреба— хранене сухо с постоянен достъп на прясна вода;
  –разход на комбиниран фураж по 25 - 30 гр. на ден;
  – допълнително нуждите се задоволяват с пазлични видове зърна
  – опаковка: чувал 20 кг;
 • Кучета
 • Състав Пшенца, трици, слъчогледов, шрот, царевица, ДКФ, креда, сухо мляко, сол, премикс.
 • Начин на употреба– Хранене сухо, на воля с постоянен достъп на прясна вода
  – разход на комбинирана храна 250 - 400 гр.на ден
  –да се редува хранене с друга храна
  – опаковка: чувал 20 кг;