Скрито наблюдение

Скрито наблюдение от детективска агенция Фокс - събиране на информация за начин на живот, лични и бизнес контакти, местоработата, употребява ли алкохол, наркотици, заразен ли е по хазарта, факти както за самото лице, така и за други членове на семейството му.

Скрито наблюдение се прилага от частните детективи, за да може да се събере повече информация за определено лице. Почти във всеки случай се налага проучване на начина на живот на лицето, какви чести контакти извършва, каква му е местоработата, както и да се разкрият факти във връзка с подозрително поведение на деца или други членове на семейството като употреба на алкохол, игра на хазарт или употреба на наркотици.

Екипът на детективска агенция Фокс извършва качествено и детективската услуга скрито наблюдение, по друг начин казано -дискретно наблюдение или инкогнитонаблюдение. Това се обуславя от факта, че е изграден от бивши полицаи и военни, доказали своите умения за специални операции и разследвания, а и защото разполага с най-съвременно оборудване за скрито наблюдение, например съвременните и "дискретни" скрити камери и микрофони.

Частните детективи във Фокс знаят как незабелязано да събират информация, абстрахирайки се от това, дали е с положителен или отрицателен характер. Всичко се наблюдава и документира така, че материалите да могат да се използват като уличаващи, ако се наложи. Дискретността на разследващите частни детективи гарантира избягването на конфликти или разкриване от страна на наблюдаваното лице / лица, че е обект на детективска дейност.