Предбрачни проучвания

Предбрачни проучвания е детективска услуга, даваща възможност да узнаете миналото на своята половинка преди сватбата. Детективска агенция Фокс извършва дискретни разследвания миналото на Вашия партньор, бъдещ съпруг или съпруга. Ако Ви интересува това какъв / каква е бил / била тя / той преди да се запознаете, научете го преди брака.

Ако сте решили да се жените / омъжвате, но искате да узнаете миналото на своята половинка - позвънете ни! Ние, детективска агенция Фокс България можем да Ви бъдем полезни.

Всяко подозрение е значително психическо натоварване за всеки човек, което бързо може да бъде "свалено" с помощта на частен детектив / детективска агенция, независимо дали подозрението се потвърди или отрече. Дискретното разследване извършено от самия детектив пък е предпоставка за избягване на възникване на конфликтни ситуации "лице в лице". Не Ви съветваме да се натоварвате психически, особено, че в този случай обикновено става въпрос за цял живот.

  • Ако се чудите се какъв/а е бил/а тя/той преди да се запознаете
  • Ако Ви интересуват заобикалящите ги лица преди предстоящото сродяване
  • Ако искате да знаете техните родственици по права и съребрена линия
  • или впоследствие - да търсите доказателства, за да бъде развода във Ваша полза!