Наблюдение на лица и обекти

Дискретно наблюдение на лица и обекти. Ние сме детективска агенция Фокс и предлагаме наблюдение на хора и автомобили в реално време, един от най-надеждните и ефективни начини за получаване на информация за дадено лице и да се предоставят доказателства за личния му живот, местоживеене, да се проучи ежедневието на този човек и т.н.

Наблюдение на човек или обект е един от най-старите, а може би един от най-надеждните и ефективни начини да се получи информация за лицето и да се предоставят доказателства за личния живот, местоживеенето, да се проучи ежедневието като цяло. Това обикновено става чрез наблюдение на лицата, разучаване на техните навици, местата за отдих, техни пристрастявания или други данни за тях. В много от случаите детективите ескортират тайно обекта, където и да отиде той. По друг начин казано - детективите ще извършат пряк надзор над лицето, за да проучат всяка тънкост от неговото ежедневие в личен и бизнес аспект.

Частните детективи в детективска агенция Фокс знаят как да извършват наблюдението, така че да Ви дадат най-обширна информация като доказателство след приключване на поръчката.

Нашите Детективи са добре обучени, с много опит и контакти и могат да набавят всякаква информация за физически лица. Разполагаме със съвременно детективско оборудване и софтуер и можем да наблюдаваме в реално време хора и автомобили. Ние ще Ви предложим възможно най-ефективна услуга - и то на конкурентна цена.

Работим на територията на цяла България, в нашите съседни държави, както и в страните от Европейски съюз, а и на други континенти. Нашата детективска агенция е изградила множество професионални контакти с детективски агенции и частни детективи в страната и в чужбина, което улеснява многократно всяко едно разследване!