Share
Направи запитване !!!

За нас

Основните цели на „ДКЦ 1 - Перник”ЕООД преследват максималното изпълнение мисията на лечебното заведение, а именно – оптимално задоволяване на медицинските потребности на обслужваното население от гр. Перник, едноименната община и областта.Осъществяваме ги чрез:

  • Високо качество на медицинската помощ при оптимизиране на капацитета и степента на използването му.
  • Ефикасна и високоефективна доставка на здравна помощ на нашите пациенти.
  • Непрекъснато изучаване на конкретните и специфични здравни потребности на обслужвания контингент.
  • Предоставяне на своевременна и висококачествена извънболнична специализирана медицинска помощ, съобразно изискванията на съвременната медицинска наука и практика,съответстваща на националните стандарти за качество по различните специалности и регламентирана от законовите и подзаконовите нормативни актове.
  • Осигуряване на справедлив и равен достъп на всички нуждаещи се и потърсили медицинските услуги, които предлагаме.
  • Екипна работа и лидерство в медицинските и информационни технологии.
  • Добър мениджмънт.

Дейността на „ДКЦ 1-Перник”ЕООД се основава на правилата за добра медицинска практика, чрез прилагане на най- съвременните методи за диагностика, лечение, рехабилитация, промоция и профилактика на заболяванията.