За нас

Диагностично - Консултативен Център "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД е създаден в средата на 2000 год., като лечебно заведение за спешна, първична и специализирана доболнична медицинска помощ. Клиниката разполага със собствена база, разгърната на две нива с площ от 520кв.м. със собствен паркинг.

ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД извършва профилактични медицински прегледи по Наредба №3 на Министерство на здравеопазването и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД има обособени: приемна с регистратура, 10 бр. специализирани кабинети, Медико - диагностична лаборатория, работеща под външенкачествен контрол на НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО и 3 манипулационни. В приемната са създадени удобни условия за краткоизчакване на пациента и придружителите му.

ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД е разположен в квартал "Бъкстон". Клиниката е обвързана с добра инфраструктура осигуряваща лесен достъп с личен и обществен транспорт. Клиниката разполага с външни и вътрешни телекомуникационни връзки, което улеснява достъпа до нея и обезпечава бързата координация на членовете на екипа при неотложни и екстрени ситуации, включително с GSM и GPS системи за контрол. Центърът разполага с компютърна система за обработка и съхранение на данните от извършените прегледи и изследвания и поддържа електронни досиета за отделните пациенти на Клиниката.

За сигурността на пациентите и персонала, ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД поддържа 24-ва охрана и електронна защита със СОТ.

Клиниката разполага с леки автомобили и съвременно оборудвани реанимобили VW, които се използват за визити и наблюдение на пациенти в домашни и болнични условия. Това предоставя възможност за денонощни прегледи, диагностика и извършване на лабораторни изследвания и манипулации, както в Клиниката, така и у дома с преносима апаратура.