За нас

"Динамo" е отново на пазара с традиционните си продукти и нов технологичен стил и стратегия за утвърждаване и развитие на продуктовата специализация в автомобилното електрооборудване, електродвигатели и електрозадвижвания за металорежещи машини с ЦПУ, за механизация и автоматизация на технологичните процеси.

Дружеството е основано през 1967 година и от 2003 г. акционерно дружество с 100% частен капитал.

Производствения процес се управлява от автоматизирана система, а качеството на продукцията се осигурява в съответствие със сертифицирана система от TUV в съответствие с ISO 9001:2000. От 2002 г. фирмата е сертифициран доставчик на Делко Реми Унгария.

"Динамо" АД разполага с обща разгърната застроена площ 55 000 кв.м., от която производствена площ 39 800 кв.м, складове - 6 700 кв.м, административни сгради - 8 500 кв.м.

"Динамо" АД произвежда: автомобилни алтернатори и стартери и компоненти за тях, постояннотокови електродвигатели и електрозадвижвания, както за вътрешния, така и за външния пазар с експортен дял 80 - 85%.

Сериите автомобилни алтернатори са за напрежение 14V и 28V и изходящ ток от 35А до 160А, а сериите автомобилни стартери - за напрежение 12V и 24V и полезна мощност от 1,3 kW до 8,5 kW.

Постояннотоковите електродвигатели с постоянни магнити (серводвигатели) са с номинални въртящи моменти от 0,09 Nm до 100 Nm. Част от тях са по лиценз на японската компания "Фанук". Те могат да бъдат комплектовани с: тахогенератор, безлуфтова електромагнитна спирачка, резолвер или енкодер.

Постояннотоковите електродвигатели с електромагнитно възбуждане са с изходяща мощност от 3,7kW до 45kW и са разработени в три габарита с височини на осите 112, 132 и 160 милиметра.

Комплектните електрозадвижвания съответстват на мощностния ред на постояннотоковите двигатели.

"Динамо" АД предлага на пазара още алтернатори и стартери и компоненти за аналози на американски продукти, които са, както следва: стартери 10МТ, 28МТ, 37МТ, 41МТ, 42МТ и алтернатори CS130, CS130D и Leece Neville 2300-2800JB.

"Динамо" АД разполага с три производствени корпуса, в които са обособени:

 • заготвителни цехове;
 • пресов цех;
 • леярен цех;
 • цех за студено обемно щамповане на детайли;
 • цех за производство на колектори;
 • цех за механична обработка на детайли;
 • участъци за галванични покрития и електрофорезно боядисване;
 • бобинажни участъци и цехове;
 • участъци за импрегнация;
 • цехове за монтаж на възли и изделия;
 • инструментален цех.

Заготвителните цехове са оборудвани с машини за разкрояване на ламарина и машини за рязане и сечене на прътови материали, тръби и ламарини.

Пресовият цех е оборудван с автоматични преси типове "ШУЛЕР", "КЛАМЕР" и "ПАСУ", обикновени ексцентър преси и полуавтомати за аргоннодъгова заварка на статорни пакети за алтернатори.

Цехът за студено обемно щамповане на материали е оборудван със съвременни автомати тип "ШУЛЕР" и хидравлични преси до 1000 т., на база на които са развити безотпадъчни технологии за звезди и контактни пръстени за автомобилни алтернатори, колектори, полюси, зъбни колела и други детайли за автомобилни стартери.

Цеховете за механична обработка на детайли са оборудвани с машини с програмно управление, центрови и безцентрови шлайфмашини, накатни машини, агрегатни машини за обработка на корпусни детайли, центърмашини с програмно управление, зъбодълбачни и зъбофрезови машини и универсално оборудване, едношпинделни и многошпинделни стругови автомати.

Участъкът за галванични покрития е оборудван с автоматична линия за калаено покритие, линии за покритие с цинк.

Участъкът за електрофорезно боядисване е оборудван с полуавтоматична инсталация.

Бобинажните цехове и участъци са оборудвани със специализирани машини за навиване на роторни намотки и статорни бобини, автоматични машини за бобиниране на статори тип "СТАТОМАТ", автоматични машини за бобинаж на ротори тип "МИКАФИЛ" и заваръчни машини тип "ШЛАТЕР". Прилага се и ръчен бобинаж.

Импрегнацията се извършва с компаунд лакове на полиестерна основа, като се използват инсталации за капкова импрегнация, съоръжения за импрегнация чрез потапяне и електрически пещи за сушене.

Леярният цех е оборудван с машини за леене под налягане на корпусни детайли от алуминий.

В цеховете за монтаж на възли и изделия са обособени линии за монтаж.

Балансирането на ротори за алтернатори се извършва на полуавтомати тип "ШЕНК". Извършват се 100%-ни изпитания на всички готови възли и изделия, като се използват специализирани стендове и стендова апаратура.

"Динамо" АД има специализирано инструментално оборудване: нишково и обемно ерозийни машини "Аджи", "Фанук", "Аджема"; програмни фрези и профилни шлайфове "Декел", "Блом"; термоинсталация "Ипсен"; координатно измервателна техника "Омикрон" и широки технологични възможности за производство на инструменти, необходими за многообразните технологични процеси, които използва. Произвежда: пресформи за леене на алуминий под налягане, щанци за пресово рязане, огъване, изтегляне, щампи за студено обемно формоване и многообразна технологична екипировка за заваряване, рязане, студено валцоване, безцентрово шлайфане. В производството на инструменти са използвани предимно немски, швейцарски и японски технологии, многоосеви и оптически настройващи се машини -и друга специална съоръженост.

"Динамо" АД разполага с екип от специалисти, който е в състояние да разработва и усвоява автомобилни стартери и алтернатори, постояннотокови електродвигатели, електрозадвижвания, синхронни алтернатори и асинхронни двигатели.

Градът в който е построен завода е разположен в източната част на страната, на главната транспортна артерия София (300 км) - Бургас (110 км). От Русе, гр. Сливен се намира на 220 км и от Видин на 450 км разстояние.

Производството на компанията е насочено основно за износ и е добре прието в страните от Европейския съюз, САЩ, Русия, Украйна и др.

"Динамо" АД е гъвкава технологична система, с бърза пазарна реакция и може да осъществи търговски договорености и сътрудничество с компании от бранша или фирми с интереси в електротехническата индустрия.