Share
Направи запитване !!!

Индустриални покрития

Индустриални лакове и покрития за метали

  • Лакове за металопреработващата индустрия
  • Лакове за селскостопанска техника
  • Лакове за варели и контейнери
  • Лакове за метални мебели
Лакове на водна база - Термовтвърдяеми електростатични
Лакове за варели на база разтворители и на водна база
Лакове за селскостопански машини - 1- и 2- компонентни на база разтворители и на водна база
Ефектни лакове за метални мебели на водна база