Антикорозионни покрития

Антикорозионна защита
За електропреносната мрежа

REMOPLAST RA 122, несъдържащо катрани покритие за подводни консрукции

REM AQUA LAC, водоразтворима дуплекс система за стълбове за високо напрежение

GEHOROL DKX за ремонт на решетъчни стълбове

REMOPLAST Епоксидни и полиуретанови системи за транспортна инфраструктура

REMOSIL OM 101
Високотехнологичен цинксиликат за изключително устойчива корозионна защита

REM RA 66 за сероочистващи съоражения на комини, специални покрития за химическата и петролната индустрия

REMOPLAST HS
High-solid система за всички категории антикорозионна защита съгласно ISO 12944