Застраховка Автокаско на МПС

Застраховката е доброволна, като застрахователната стойност на автомобила се определя по католози ШВАКЕ или по фактура за новозакупени автомобили от официален вносител. Всяка застрахователна компания изисква оглед на автомобила, снимки, годишен технически преглед и платена застраховка ГО на МПС.


Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено, по желание на клиента. При неплащане застраховката се прекратява. В случай на ПТП трябва да извикате служители на КАТ, да се направи протокол за събитието. Завеждането на щети става в съответния ликвидационен отдел след представяне на необходимите документи. Изплаща се на собственик по талон или на упълномощен представител на собственика. След като приключите с тези процедури и автомобила е изряден, препоръчваме ви да си направите добавък за дозастраховане.