Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Варна

Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 4

Телефон: 052/609 913; 052/60 90 12

Share

За нас

Нотариус Диана Борисова Бейлерян №12 има собствена кантора на територията на гр. Варна.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Варна