Сервиз на пожарогасители

"ДЕНИ ФАЙЕР" ООД разполага с висококвалифициран екип и експерти притежаващи съответните сертификати, лицензии, разрешителни и др. за продуктите и дейностите, които предлага, което гарантира високо качество, конкурентни цени и продуктово разнообразие.

Всички предоставени от фирмата продукти или дейности са съобразени с конкретните и специфични нужди на клиента, в синхрон с най-добрите европейски и световни практики и при съобразяване с изискванията на българското законодателство, европейски и международните стандарти.

Техническото обслужване на противопожарните средства е възможно да се извършва с мобилни сервизи на място във вашия обект, което дава възможност за наблюдение и контрол на извършената от нас услуга.