Пожароизвестителни инсталации

Проучване и проектиране

  • Конвенционални пожароизвестителни централи до 8 зони.
  • Пожароизвестителни централи с разпределени параметри от 16 до 1024 зони на разстояние до 32 км.
  • Аналогово адресируеми централи от 1 до 64 линии (от 255 до 4080 адреса).
  • Централи за пожарогасителни инсталации.