За нас

„ДЕНИ ФАЙЕР" ООД е една от най-бързо развиващите се компании в сферата на противопожарната безопасност в България, с двадесет годишен опит и утвърдени пазарни позиции. Екипът на компанията се състои от експерти в областта на противопожарната и аварийна дейност и извършва квалифицирано и професионално обслужване на своите клиенти, съгласувано с последно наложилите се тенденции и Европейски норми. През последните години, нашата компания се развива в насоката да предлага на българския пазар нови,  иновативни и ефективни решения за пожарна безопастност.

Наши приоритетни дейности са производство, внос, продажба и дистрибуция, монтаж и сервизно обслужване на пожарна техника.

 • носими, возими, стационарни и автоматични пожарогасители
 • противопожарни врати и аксесоари
 • пожарни шкафове, табла и касети 
 • пожарни шлангове и пожарна арматура /спирателни кранове, хидранти, щорцови съединители/
 • пожарогасителни системи/спринклерни, газови, прахови/
 • елементи за пожарогасителни системи /спринклери, фитинги и гъвкави връзки, контролно сигнални клапани, спирателни кранове/
 • крепежни елементи 
 • пожароизвестителни инсталации
 • професионално пожарникарско облекло и оборудване
 • оборудване на противопожарни и аварийно-спасителни автомобили
 • пожарозащитни и топлозащитни тъкани и облекла, пожарни одеала
 • изготвяне на документация за пожарна и аварийна безопастност
 • указателни знаци и табели, евакуационно осветление

Висококвалифицираният екип на фирма „ДЕНИ ФАЙЕР” ООД  предлага консултации с цел подпомагане на гражданите и фирмите при избор на противопожарни средства за защита на собствеността им от пожари и аварии, проектиране, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, регистрация и експлоатация на обекти. Фирмата е специализирана в комплексното пожарообезопасяване на промишлени обекти, търговски вериги и хотели в цялата страна. Предлагаме демонстрациoнно обучение на фирмен персонал с теоретична и практична част с цел бързо реагиране при бедствия и аварии, гасене на пожар, работа с пожарогасителни средства.

“ДЕНИ ФАЙЕР” ООД е:

 • Ексклузивен търговски представител на “MOBIAK” S.А. - Гърция, най-големият европейски производител на пожарна техника, пълна гама пожарогасители, пожарна арматура и аксесоари.
 • Oфициален търговски представител на "ZAHAS" s.r.o - Чехия, производител на професионално пожарникарско оборудване и облекло.
 • Официален търговски представител на "JUTEC" GmbH - Германия. JUTEC е водещ европейски производител на топлозащитни тъкани и облекла, продукти за защита на работното място,  топлоизолационни решения за защита на собствеността.
 • Официален търгосвки представител на "Tyco Fire & Building". 
 • Търговски партньор на водещи европейски фирми в областта на пoжарната техника - , “SUPON Bialystok” - Полша, “Jacobs Eschbach”, ”AWG”, ”WEBER - Hidraulik” - Германия и др.
 • Съучредител и член на Национална Браншова Асоциация „Пожарна и аварийна безопасност".
 • Официален дистрибутор на “Терем - Ивайло” ЕООД гр. Велико Търново.

„ДЕНИ ФАЙЕР” ООД разполага със собствена модерна материално-техническа база в Пловдив, Бургас и Карлово, дистрибуторски офиси в София, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Габрово, Велинград, Пазарджик. Сервизните бази за проверка, ремост и презареждане на пожарогасители са оборудвани с високотехнологични уреди, средства и екипировка. Фирмата разполага с оборудвани сервизни автомобили и транспортни средства за извършване на доставка и сервизно обслужване на обекти в договорения с клиента срок. Фирмата залага на конкурентни и разумни цени, с възможност за разсрочване и отстъпки за лоялни и постоянни клиенти.

Усилията на висококвалифицирания персонал на фирма „ДЕНИ ФАЙЕР” ООД са насочени към задоволяване на нарастващите пазарни изисквания. С цел да поддържаме висок стандарт на качество на нашите услуги, фирмата сертифицира дейността си по ISO 9001:2008.