Основни брашна

 • Брашно МЕЛКО ЕКСТРА
 • Бяло Утвърден Стандарт България
 • Типово Утвърден Стандарт България
 • Добруджа Утвърден Стандарт България
 • Брашно МЕЛКО Тип 500
 • Брашно Тип 450
 • Грис
 • Брашно Добруджа Тип 700
 • Брашно Грахам Тип 1850
 • Типово брашно Тип 1150
 • Брашно Перса