Инженерно - геоложки проучвания и геотехническо строителство

  • детайлни проучвания и изследвания свързани със строителството на всякакъв вид инженерни съоръжения
  • провеждане на геотехнически мероприятия за укрепване на свлачища, срутища, строителни изкопи, откоси и др.
  • укрепване на земната основа и фундаментите на сгради и съоръжения
  • пилотно фундиране на ПГС