ТБ ИСА

Индустриална стопанска асоциация – гр. Ямбол е сдружение с нестопанска цел, създаденo през 1982 година. Асоциацията е доброволен икономически съюз на фирми, стопански и други организации, независимо от тяхната форма на собственост. Към настоящия момент членуват близо 120 фирми.

Управителният съвет се състои от 7 души. Председател на УС е инж. Моньо Тодоров. Асоциацията е регионален представител на Българска стопанска камара.

Асоциацията /Камарата/ осъществява своята дейност в частна полза на своите членове.

Основна цел на Асоциацията е да обединява интересите и подпомага развитието на членовете си, с цел осъществяването на ефективна стопанска дейност.

ИСА- Ямбол е работодателска организация - регионален представител на Българска Стопанска Камара.

Като Национално представителна работодателска организация ИСА – Ямбол е член на :

  • Комисия по заетост при Областен съвет за развитие – област Ямбол.
  • Областен и общински съвети по условия на труд.
  • Областна комисия ,,Земеделие и гори".
  • Съвет за сътрудничество към Д ,,БТ''.
  • Тристранен съвет.