Геострой инженеринг ЕООД

"Геострой инженеринг" ЕООД, гр. Ямбол е регистрирана през 1992г с основни дейности: топографо-геодезически работи /нивелация, кадастрални планове, трасиране и др/, извършване на всички видове строително-монтажни работи в строителството и др.

„Геострой инженеринг” ЕООД е компания с традиции, добра репутация и дългогодишен опит в:

  • Строителството на жилищни и обществени сгради, търговски обекти, промишлени сгради, бензиностанции и газстанции;
  • Подготовка и поддръжка на карти за възстановяване на земи и гори на територията на съдебни райони Ямбол, Сливен и Карнобат. Фирмата изработва кадастрални карти и кадастрални регистри за град Ямбол. Прави също геодезични снимки на всички видове обекти за кадастрално регистриране; геодезически дейности в проектирането и строителството; трасиране на имотни граници; делби на поземлени имоти и др.
  • Ремонт на водоснабдителни и канализационни системи и екипировка;
  • Строителство на пътища;
  • Геострой Инженеринг ЕООД разполага с богат автопарк от строителни машини и специализирани автомобили, квалифицирани служители и строителни работници. Фирмата извършва услуги със собствена механизация и автотранспорт.

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България има право да строи всички видове строежи и да извършва всички видове СМР.

Фирмата е включена в списъка на фирмите правоспособни да извършват дейности по кадастъра със Заповед № 1170/08.11.2001г на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

Фирмата е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 0050491 на Комисията за защита на личните данни.

Сключени договори за изпълнител и подизпълнител на големи обекти.

Квалифицирани служители.

Висококачествените строителни материали, с които работи фирмата са доказани във времето. 

Високо качество и надеждност на предлаганите специализирани машини.

Внедрена е СУК ISO 9001:2008