За нас

ГЕОГРУП АД се състои се от група фирми в следните браншове:

  • строителство и геодезия,
  • добив на инертни материали,
  • производство на метални изделия,
  • точно калибрирани стоманени профили, хидравлични и пневматични цилиндри,
  • металообработка,
  • земеделие,
  • животновъдство,
  • шоковото замразяване и съхранение на зеленчуци,
  • предприятие за преработка на маслодайни култури,
  • верига от бензиностанции.