За нас

ГЕВАЛ - КОНСУЛТ ЕООД е фирма, която е регистрирана през 2009 г., със седалище и адрес на управление град София.

Основната дейност на дружеството е изграждане и внедряване на системи за управление:

 • на качеството,
 • опазване на околната среда,
 • управление на здравето и безопасността при работа,
 • безопасни хранителни продукти,
 • системата за социална отговорност,
 • система за защита на информацията,

и съдействие при тяхното сертифициране на база международните стандарти от серията БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 22000, BS OHSAS 18001, БДС EN ISO 27001, SА 8000, подготовка за акредитиране на лаборатории и органи за контрол, обучение на вътрешни одитори. Освен това осъществяваме изграждане на система за добра производствена практика във фармацията и парфюмерията /GMP/.

Фирмата е сертифицирана по системата за управление на качеството.

ГЕВАЛ КОНСУЛТ ЕООД са изградили и внедрили системи за управление на база на:

 • БДС EN ISO 9001
 • БДС EN ISO 14001
 • БДС EN ISO 22000
 • БДС ISO 27001
 • OHSAS 18001
 • SА 8000

в над 120 фирми.

Във фирмата работят високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в производствената сфера, стандартизацията и системите за управление във всички сфери на производството и обслужването, като с внедряването, успешното сертифициране и поддържането на системите се постигат реални резултати и гарантирани успехи.