За нас

СТРОИТЕЛСТВО С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО!

Този девиз е водещ за фирма “ГАРАНТСТРОЙ комплект” АД – специализирана в инфраструктурното строителство.

Фирмата е утвърден и търсен партньор на българския пазар, поемащ изцяло отговорност пред Клиентите за срок, качество и цена на строителните и ремонтните работи.

“ГАРАНТСТРОЙ комплект” АД е специализирана в следните области:

 • транспортна инфраструктура - пътища, улици, тротоари и алеи;
 • текущ ремонт,зимно поддържане и възстановителни работи на пътни обекти;
 • вертикални планировки, озеленяване и благоустройство;
 • водоснабдителни, водопроводни и канализационни мрежи;
 • изграждане на топлопреносни мрежи;
 • отдаване под наем на специализирана механизация и самосвали.

История

Дейността ни започва през 1991г, като през годините Фирмата изпълнява строителни и ремонтни работи на десетки обекти:

 • Възстановяване на улични настилки след авариен ремонт на топлопреносната  и водопроводната мрежа;
 • Ремонт на столични улици и четвъртокласна пътна мрежа, пътни работи и ремонти в гробищни паркове;
 • Отстраняване на аварии и поддръжка на части от  водопроводни  мрежи;
 • Газификация на част от кв. “Горна Баня”;
 • Реконструкция, включително изграждане на водопровод, ремонт на канализацията и електрокабели, на ул. “Варна” (гр. Банкя), ул. “Цветница”, ул.  “107” (жк Люлин), ул. “Д-р Любен Русев”;
 • Реконструкция  на кръстовище “Искърско шосе”/ул.”Туше Делииванов”
 • Участие в изграждането на нова Землянска топломагистрала;
 • Изграждане вертикални планировки включително с водопроводи, канали и топлопроводи на обекти на фирми “Юнивърсъл” ООД, “Валентин Церовски” ООД, “Юнг” ООД, “Хлебни изделия - Ботунец” АД и др.

“ГАРАНТСТРОЙ комплект” АД работи с различни клиенти - общини и експлоатационни дружества, частни лица, малки и средни фирми до крупни строителни корпорации. Между Възложителите на фирмата са Столична община,   “Топлофикация София” АД, “Софинвест” ЕООД, “Овергаз Инженеринг” АД, “Райкомерс Конструкшън” АД, “Юнг” ООД, “Юнивърсъл” ООД, ВК ХЕМУС ООД, “София БТ” АД, “ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД, “ ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” АД, “Енергоремонт холдинг” АД и много други.