Горивни камери

ГЕРКАНД Ви предлага серия от горивни камери предназначени за отопление на жилищни и други помещения и пространства след вграждане.

Камерите са с възможност за директно греене, с въздушна камера и също така с водна риза за изграждане на локално парно.

Снабдени са със стъкла от стъкло-керамика осигуряващи комфорт от допира с живия огън.

Камерите позволяват да се изграждат камини в десетки варианти в зависимост от интериора на помещението, и му предават допълнителна топлина и очарование.

Вградените горивни камери имат следните по важни предимства: висок коефициент на полезно действие, икономичност в резултат на пълното изгаряне, лесно почиства не , не замърсяват жилищното пространство с въглеродни окиси, продължително горене без зареждане.