За нас

ГБС-ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ АД е със седалище гр. Враца, ж.к. Дъбника.

Основната дейност е строителство на жилищни и нежилищни сгради, заедно с прилежащата инфраструктура, пътища, благоустройство, вертикална планировка.

Услуги със строителна механизация и автотранспорт.

Други дейности на фирмата са:

  • Реконструкция и ремонт на обекти
  • Производство на строителни материали
  • Проучване,проектиране и внедряване на нови технологии в строителството
  • Инжинерингова дейност и маркетинг в строителството.