За нас

Високото качество на продукцията осигурено
от високотехнологичните машини на германската фирма UNIFLEX,
квалифицирания персонал и стриктното спазване на изискванията на нашите клиенти (работно налягане, накрайници, условен диаметър, дължина, брой) превръщат “Виолета 54” ЕООД в наистина НАДЕЖДЕН И КОРЕКТЕН ПАРТНЬОР

Предимства: Защо “Виолета 54” ЕООД?

  • Надежда и качествена продукция, осигурена от висококвалифициран персонал и съвременната апаратура на германската фирма Uniflex.
  • Наличност на материалите и готовност за бързи доставки на допълнителни количества или изпълнение на специфични поръчки
  • Конкурентни и гъвкави цени
  • Обслужване на спешни поръчки в почивни и празнични дни
  • Стратегическо местонахождение
  • Професионално и лоялно отношение