За нас

Ветрорезина Балкан ООД е утвърдена на пазара компания със солиден опит в областта на проектиране, производство, монтаж и поддръжка на изделия от стъклопласт. Произвежданите изделия включват тръби (индустриални и корабни), комини, профили, съдове, резервоари и др.
 
Продуктите са най-добре използвани в следните сфери:
  • Пренос на корозивни флуиди
  • Индустриална канализация
  • Водопроводи
  • Пренос на газове и пари
  • Пречиствателни станции
  • Охладителни системи
  • Обезмаслителни станции
  • Реагентни стопанстба
  • Сероочистни съоръжения
  • Съхранение на токсични отпадъци

Наред с високотехнологичните GRP - изделия Ветрорезина Балкан ООД предлага на своите клиенти и монтаж, шеф-монтаж и обучение на специалисти, както и всичко необходимо за пълното им техническо и технологично обслужване.

За да осигури качественото изпълнение на всички услуги, които предлага, Ветрорезина Балкан ЕООД следва стриктна политика по управление на качеството, управление по околната среда и управление на здравословните и безопасни условия на труд.