Годишен абонамент

Използвайки услугата ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ предлагана ви от ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ "ИЗГРЕВ" вие получавате персонална абонаментна карта. Чрез нея вие ще може да ползвате отстъпки от ваксинациите, манипулациите, оперативните намеси, които могат да бъдат извършени на вашия домашен любимец. Също така като АБОНАТ наВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ "ИЗГРЕВ" вие ще се ползвате и с търговски отстъпки при закупуване на храни, хранителни и фуражни добавки, лекарства и аксесоари за вашите любимци. Услугата ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ може да бъде ползвана под формата на ЧЕТИРИ ТАРИФНИ ПЛАНА - Бронз, Силвър, Голд и Платинум. Плановете между които може да избирате са въвварианти както за един, така и за няколко домашни любимеца.