За нас

Фирма "Вега03"ООД е регистрирана на 19.06.2003г. фир.дело №479/03г. на Врачански Окръжен съд, с предмет на дейност: производство на резервни части и оборудване от черни и цветни метали и др. Седалището на фирмата и адреса на осъществяване на дейността е гр.Враца, Западна промишлена зона, ул."Берковско шосе". От 2010г. в дружеството като съдружник влиза италианската фирма "L.M.T." srl с 50% дялово участие.

Дейността на фирмата включва:

  • отливки /центробежни и стационарни/ от мед и медни сплави. Единично тегло на отливките от 0.5кг до 700кг
  • производство на резервни части: плъзгащи лагери; зъбни венци; направляващи, втулки, планки и др;
  • Проектиране и изработване на модели;
  • услуги с металообработваща техника.

Цеха за механична обработка е оборудван с нови стругови и фрезови машини с ЦПУ;

Разполагаме с химичен експрес-анализатор SPEKTRON, с който гарантираме химичния състав на изделията.

От 27.06.2008г фирмата е сертифицирана в съответствие със стандарта за управление на качеството EN ISO 9001:2000.

Производството на дружеството е експортно ориентирано. Над 60% от реализацията е за износ.

По отношение на конкуренцията фирма "Вега03" ООД стои на пазара с по-ниски цени на произвежданата продукция, доставка на място и изпълнение на поръчките качествено и в срок, което гарантира запазване на старите клиенти и завоюване на нови.